Back to top
  >  راهنمای خرید

توضیحاتی درباره چگونگی خرید پلن حرفه ای

یک سایت فروشگاهی موفق باید سایتی با تمامی امکانات یک فروشگاه اینترنتی باشد و  نسخه موبایل حرفه ای و اپلیکیشن اندروید را باید دارا باشد مانند دیجی کالا که قالب زنبیل هر سه مورد رو برای شما توی یک پکیج حرفه ای ارائه میکند که قیمت آن هم حدودا 434000 تومان می شود که روش محاسبه قیمت پکیج حرفه ای رو براتون میذارم

قالب فروشگاهی زنبیل قیمت کامل
نسخه موبایل نگار با 30 درصد تخفیف
اپلیکیشن اندروید زنبیل با 30 درصد تخفیف در پکیج حرفه ای ارائه میشود .

برای تهیه این پکیج ابتدا قالب زنبیل را خریداری کرده و سپس کد سفارشتون رو در تیکت ارسال کنید و برای اپلیکیشن و قالب نسخه موبایل نگار تخفیف بگیرید

نکته قابل توجه باید محصولات را جداگانه خریداری کنید

قیمت پکیج حرفه ای : 434000 تومان

توضیحاتی درباره چگونگی خرید پلن متوسط

یک سایت فروشگاهی موفق باید سایتی با تمامی امکانات یک فروشگاه اینترنتی باشد و  اپلیکیشن اندروید را باید دارا باشد مانند دیجی کالا که قالب زنبیل هر دو مورد رو برای شما توی یک پکیج حرفه ای ارائه میکند که قیمت آن هم حدودا 338000 تومان می شود که روش محاسبه قیمت پکیج متوسط رو براتون میذارم

قالب فروشگاهی زنبیل قیمت کامل
اپلیکیشن اندروید زنبیل با 30 درصد تخفیف در پکیج متوسط ارائه میشود .

برای تهیه این پکیج ابتدا قالب زنبیل را خریداری کرده و سپس کد سفارشتون رو در تیکت ارسال کنید و برای اپلیکیشن  تخفیف بگیرید

نکته قابل توجه باید محصولات را جداگانه خریداری کنید

قیمت پکیج حرفه ای : 338000 تومان

توضیحاتی درباره چگونگی خرید پلن پایه

یک سایت فروشگاهی موفق باید سایتی با تمامی امکانات یک فروشگاه اینترنتی باشد و  نسخه موبایل نگار را باید دارا باشد مانند دیجی کالا که قالب زنبیل هر دو مورد رو برای شما توی یک پکیج حرفه ای ارائه میکند که قیمت آن هم حدودا 283000 تومان می شود که روش محاسبه قیمت پکیج پایه رو براتون میذارم

قالب فروشگاهی زنبیل قیمت کامل
نسخه موبایل نگار با 30 درصد تخفیف در پکیج پایه ارائه میشود .

برای تهیه این پکیج ابتدا قالب زنبیل را خریداری کرده و سپس کد سفارشتون رو در تیکت ارسال کنید و برای اپلیکیشن  تخفیف بگیرید

نکته قابل توجه باید محصولات را جداگانه خریداری کنید

قیمت پکیج حرفه ای : 283000 تومان