(billing page)ویرایش فیلدهای صفحه تسویه حساب اسفند 4, 1399

(billing page)ویرایش فیلدهای صفحه تسویه حساب

یکی از بخش های مهم در فروشگاه های اینترنتی، صفحه تسویه حساب(billing page) است که شامل فیلدهای مختلفی برای دریافت اطلاعات مشتریان است. از موارد مورد نیاز در فروشگاه های ووکامرسی ویرایش فیلدهای صفحه تسویه حساب (billing page)ووکامرس می‌باشد. برای این منظور مدیران فروشگاه‌های ووکامرسی به امکانی نیاز دارند تا به وسیله آن بتوانند...